Về trang chủ


30/10/2020

Thứ trưởng Lê Minh Ngân chủ trì Hội thảo lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định thế chấp, cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thuỷ sản


Sáng ngày 30/10, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp lý cho Dự thảo Nghị định quy định thế chấp, cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thuỷ sản; bồi thường khi nhà nước thu hồi khu vực biển được giao để nuôi trồng thuỷ sản vì mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh và Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định hoạt động về lấn biển.

 

HTNĐ 1

 Thứ trưởng Lê Minh Ngân phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo

 

Tham dự và chủ trì Hội thảo có Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân; Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Tạ Đình Thi đồng chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo còn có Đại diện các bộ, ngành trung ương như Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường của 28 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương có biển; đại diện một số đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, đại diện Hiệp hội nghề nuôi biển Việt Nam; Hội Nghề cá Việt Nam; các chuyên gia, nhà khoa học; Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định.

 

Hội thảo được tổ chức nhằm tập trung lấy ý kiến góp ý cho: (i) Nghị định quy định thế chấp, cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thuỷ sản; bồi thường khi nhà nước thu hồi khu vực biển được giao để nuôi trồng thuỷ sản vì mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh; và (ii) Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định hoạt động về lấn biển. 

 

HTNĐ 2

Toàn cảnh hội thảo

 

Phát biểu chủ trì tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân cho biết, ngày 21/11/2017 tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá XIV Quốc hội đã thông qua Luật Thuỷ sản trong đó quy định trách nhiệm của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuỷ sản. Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao, Bộ TN&MT đã chủ trì phối hợp với các bộ, ngành trung ương thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập và triển khai xây dựng Dự thảo Nghị định quy định thế chấp, cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thuỷ sản; bồi thường khi nhà nước thu hồi khu vực biển được giao để nuôi trồng thuỷ sản vì mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh (dự thảo Nghị định) nhằm cụ thể hoá nội dung quy định tại Khoản khoản 5 Điều 46 và khoản 3 Điều 47 Luật Thủy sản năm 2017. Thời gian qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19 kéo dài, Bộ TN&MT đã chỉ đạo thực hiện đúng quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định. Dự thảo Nghị định đã kế thừa và tiếp thu các quy định hợp lý, khoa học, đã được kiểm nghiệm và chứng minh từ thực tế trong các văn bản quy phạm pháp luật đất đai cùng với những quy định khác có liên quan. Dự thảo Nghị định hiện nay gồm có 4 chương, 81 điều, đã gồm các nội dung: căn cứ ban hành; phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; quy định về thế chấp, cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản đối với các tổ chức cá nhân Việt Nam và từ các tổ chức cá nhân Việt Nam cho nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để nuôi trồng thuỷ sản; quy định việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi khu vực biển được giao để nuôi trồng thủy sản vì mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh.

 

Cũng trong thời gian qua, hoạt động lấn biển đã và đang diễn ra tại nhiều tỉnh, thành phố như Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Kiên Giang và một số địa phương khác có chiều hướng ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, chưa có các quy định của pháp luật về lấn biển để điều chỉnh các quan hệ xã hội này gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước về biển và hải đảo, chính vì vậy, Bộ TN&MT đã báo cáo và được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ để xây dựng Nghị định về lấn biển nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động lấn biển, phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Việc xây dựng Nghị định này hết sức khó khăn và phức tạp, đòi hỏi công tác nghiên cứu, điều tra, khảo sát, tổ chức các hội nghị, hội thảo để lấy ý kiến rộng rãi các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm và đây là nội dung hết sức cần thiết nhằm tranh thủ tối đa ý kiến góp ý để nâng cao chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật vừa bảo đảm thể chế hoá đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng theo quy định của pháp luật, phù hợp với điều kiện thực tế của cuộc sống, góp phần ghi nhận và bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khi được Nhà nước giao khu vực biển khai thác, sử dụng tài nguyên biển. 

 

HTNĐ 3

Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi chủ trì lấy ý kiến góp ý tại Hội thảo

 

Tại Hội thảo, dựa trên những nội dung trọng tâm của dự thảo Nghị định, các đại biểu đại diện các bộ, ngành trung ương; Sở TN&MT thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển; các hội nghề nghiệp; doanh nghiệp có liên quan; các chuyên gia, nhà khoa học và các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT, sau khi nghiên cứu kỹ các nội dung liên quan, đã tích cực tham gia đóng góp những ý kiến quý báu đồng thời tập trung thảo luận để bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy việc khuyến khích người dân, doanh nghiệp tiến ra biển để nuôi trồng, đánh bắt hải sản các vùng biển xa bờ, nuôi biển sâu và làm giàu từ biển, góp phần thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

 

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, cơ quan được giao chủ trì dự thảo Nghị định đã tiếp thu đầy đủ, toàn diện các ý kiến đóng góp, tham vấn của các đại biểu để tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Nghị định bảo đảm tính khả thi, đồng bộ và hoàn chỉnh trước khi chuyển sang Bộ Tư pháp thẩm định và trình Chính phủ ban hành theo quy định của pháp luật.

 

Thu Thuỷ

Các tin mới hơn
Các bản tin cũ hơn