Về trang chủ


21/02/2020

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Ban Kinh tế Trung ương trong triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng

 

Chiều ngày 21/02, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã có buổi tiếp và làm việc với phái đoàn làm việc của Ban Kinh tế Trung ương để bàn phương án phối hợp chặt chẽ, phát huy tốt hơn nữa vai trò của hai cơ quan trong tổ chức thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW về Phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

 

Nghị quyết số 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được thông qua ngày 22/10/2018 tại Hội nghị Trung ương 8 khoá XII. Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ để thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW (gọi tắt là Kế hoạch). Nhằm cụ thể hoá các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được nêu tại Nghị quyết số 36-NQ/TW, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã giao Tổng cục Biển và Hải đạo Việt Nam chủ trì xây dựng Kế hoạch.

 

 

BanKTTW 1

Toàn cảnh buổi làm việc

 

Báo cáo tại buổi làm việc, Tổng cục Tạ Đình Thi cho biết, thực hiện nhiệm vụ được giao, trong thời gian qua Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã tham mưu cho Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai nhiều hoạt động, liên lạc, trao đổi, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương; các chuyên gia, nhà khoa học có liên quan, tập hợp đội ngũ chuyên gia tích cực triển khai các hoạt động xây dựng Kế hoạch. Đến thời điểm hiện tại, dự thảo Kế hoạch đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường trình lên Chính phủ để giải trình, tiếp thu ý kiến của các Thành viên Chính phủ và tiếp tục hoàn thiện.

 

Cùng với các hoạt động xây dựng dự thảo Kế hoạch, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam được Ban cán sự đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường giao nhiệm vụ xây dựng Chương trình hành động của Ban cán sự đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW. Ngay sau khi Kế hoạch được Chính phủ ban hành, Ban cán sự đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ ban hành và quán triệt Chương trình hành động tới toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại đơn vị mình.

 

Song song với đó, bám sát 5 chủ trương lớn, 3 khâu đột phá và 7 nhóm giải pháp đề ra trong Nghị quyết 36-NQ/TW, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã chủ động tham mưu cho Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất và triển khai một loạt các đề án/ nhiệm vụ nhằm hoàn thiện thể chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về phát triển bền vững kinh tế biển; phát triển khoa học, công nghệ và tăng cường điều tra cơ bản biển; chủ động tăng cường và mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế về biển,... tích cực bắt tay vào triển khai các chương trình/ dự án quan trọng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt như “Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030”, “Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030” và cùng với đó Tổng cục cũng đang đề xuất trình Chính phủ phê duyệt các đề án/ dự án hợp tác nhằm hiện thực hoá các sáng kiến đã được đưa ra tại các diễn đàn quốc tế lớn và trong nước, thực hiện mục tiêu “tiên phong trong khu vực về giảm thiểu chất thải nhựa đại dương” như Trung tâm nghiên cứu quốc tế về rác thải nhựa; Công ước chung trong khu vực về rác thải nhựa. Tổng cục cũng được Bộ Tài nguyên vào Môi trường giao chủ trì chuẩn bị tổ chức Hội nghị quốc tế về Kinh tế đại dương bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu dự kiến vào cuối tháng 3; Hội nghị đặc biệt cấp Bộ trưởng ASEAN về tăng cường điều phối và hợp tác môi trường biển dự kiến vào tháng 10/2020 và các hội nghị, hội thảo quốc tế lớn khác trong chuỗi các sự kiện sẽ được tổ chức của Việt Nam với vai trò là chủ tịch ASEAN 2020 và là thành viên không thường trực của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc,... Đây đều là đề án/nhiệm vụ để triển khai Nghị quyết 36-NQ/CP mà Tổng cục sẽ tập trung cao độ để thực hiện trong thời gian tới.

 

Tại buổi làm việc, các đại diện của phái đoàn Ban Kinh tế Trung ương đã đóng góp các ý kiến quý báu trong việc hoàn thiện dự thảo Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ để thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW. Hai bên đã nhất trí tăng cường hơn nữa công tác phối hợp, chủ động phát huy vai trò các bên trong các hoạt động triển khai Nghị quyết, không những trong công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc theo quy định về tổ chức thực hiện mà còn tăng cường hơn nữa việc trao đổi thông tin, nắm rõ các tồn tại để có các kiến nghị kịp thời với Bộ Chính trị, Ban Bí thư giúp thực hiện tốt và sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

 

Thu Thuỷ

Các tin mới hơn
Các bản tin cũ hơn