Về trang chủ


01/04/2019

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam tập trung triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2019

Chiều ngày 01/4, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên đã có buổi làm việc với Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam về các kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý I và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong Quý II năm 2019. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ và Tổng cục.
 
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý I/2019, Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi cho biết, với sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ, sự nỗ lực của Lãnh đạo Tổng cục và các đơn vị trực thuộc, ngay từ đầu năm, Tổng cục đã tập trung xây dựng, triển khai các nội dung của các nhiệm vụ trọng tâm trình Quốc Hội, Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, đảm bảo tiến độ đặt ra.
 
 
TCT Ta Dinh Thi
Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi báo cáo tại buổi làm việc
 
Tổng cục đã tiếp thu ý kiến góp ý để hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/2014 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cán nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển; thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo.
 
Tập trung nguồn lực để dự thảo Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36/NQ- TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hiện nay, Dự thảo đã được trình Bộ để gửi các bộ, ngành và địa phương xin ý kiến.
 
Đối với nhiệm vụ lập Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, hiện nay Tổng cục đang tổng hợp ý kiến của các Bộ, ngành và địa phương để hoàn thiện quy hoạch.
 
Tổng cục đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết bước đầu 10 năm thực hiện Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên - môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020 (Đề án 47); xây dựng Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, đến nay Tổng cục đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Bộ tiêu chí đánh giá, lựa chọn các dự án ưu tiên đưa vào Chương trình. 
 
Cũng trong Quý I, Tổng cục đã tập trung tham mưu về công tác giao khu vực biển, đã giao 06 khu vực biển tại vùng biển Nghệ An, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu cho tổ chức khai thác, sử dụng tài nguyên biển với số tiền sử dụng khu vực biển dự kiến thu được gần 240 tỷ đồng; tham mưu cấp giấy phép nhận chìm ở biển cho 02 đơn vị Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất (Giấy phép số 372/GP-BTNMT ngày 21/02/2019) và Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (Giấy phép số 465/GP-BTNMT ngày 04/3/2019)...
 
 
Thứ trưởng Trần Quý Kiên
Thứ trưởng Trần Quý Kiên phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp
 
Trong thời gian tới, Tổng cục sẽ tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm: trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030; trình Bộ trình Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36/NQ- TW; trình Bộ báo cáo nhiệm vụ lập Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Báo cáo lãnh đạo Bộ và trình Thủ tướng Chính phủ Dự thảo Đề án xây dựng Đề án án tiếp nhận, quản lý vận hành tàu điều tra, nghiên cứu biển do Chính phủ Nhật Bản trao tặng; Xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia về rác thải nhựa đại dương đến năm 2030…
 
Để tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị nhằm hoàn thành khối lượng nhiệm vụ lớn mà Tổng cục được giao, đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ đã trao đổi, góp ý đối với các kiến nghị của Tổng cục về kiện toàn tổ chức, nhân sự; đẩy mạnh hợp tác quốc tế và khoa học công nghệ; công tác kế hoạch – tài chính… 
 
Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Trần Quý Kiên ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã đạt được trong Quý I/ 2019. Thứ trưởng cũng chỉ đạo cụ thể đối với từng nhiệm vụ trong kế hoạch của Tổng cục trong Quý II/2019, đồng thời đề nghị Tổng cục tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tham mưu trực thuộc Bộ để triển khai các nhiệm vụ, đảm bảo chất lượng và tiến độ đặt ra.
 
“Trong năm 2019, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam được giao khối lượng nhiệm vụ lớn, trong đó có nhiều nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, điều này đòi hỏi Tổng cục cần tập trung trí tuệ, nguồn lực và đoàn kết để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Với vai trò quản lý tổng hợp biển và hải đảo của cả nước, đây là cơ hội tốt để Tổng cục tạo đà phát triển bền vững lĩnh vực biển và hải đảo trong các năm tiếp theo, nhất là khi lĩnh vực này được Đảng, Chính phủ hết sức quan tâm, thể hiện ở nhiều chủ trương phát triển quan trọngđã được đề ra tại Nghị quyết số 36/NQ- TW.” – Thứ trưởng Trần Quý Kiên nhấn mạnh.
 
Thu Loan