Về trang chủ


11/07/2018

Tổng cục biển và hải đảo Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Ngày 11/7, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Tham dự Hội nghị gồm có lãnh đạo Tổng cục; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục; Đại diện Văn phòng Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Ban Chỉ huy quân sự Tổng cục; lãnh đạo cấp phòng của các đơn vị trực thuộc Tổng cục. Đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường gồm có Thứ trưởng Trần Quý Kiên; Đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ.

 

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, Phó tổng cục trưởng Phạm Thu Hằng đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Tổng cục trong 6 tháng đầu năm 2018 và kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. Theo báo cáo trong 6 tháng đầu năm 2018, Tổng Cục đã chủ động xây dựng kế hoạch nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm; dưới dự chỉ đạo sát sao và quyết liệt của Lãnh đạo Tổng cục, các đơn vị của Tổng cục đã tăng cường phối hợp chặt chẽ để triển khai chương trình, kế hoạch công tác đạt hiệu quả, trong đó tập trung xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; khẩn trương xây dựng các quy hoạch sử dụng không gian biển; tổ chức tốt Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2018; đặc biệt đã tổ chức thành công các sự kiện về quản lý rác thải nhựa đại dương trong khuôn khổ Đại Hội đồng Quỹ Môi trường toàn cầu GEF6 vào cuối tháng 6 vừa qua, trong đó đã đề xuất 01 sáng kiến của Việt Nam về “Thiết lập mối quan hệ đối tác khu vực các biển Đông Á về quản lý rác thải nhựa đại dương”; thực hiện nhiệm vụ tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; tăng cường công tác thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam, giao khu vực biển, cấp giấy phép nhận chìm ở biển…

PTCT Pham Thu Hang bc so ket 6 thang

Phó Tổng cục trưởng Phạm Thu Hằng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018


Năm 2018, Tổng cục thực hiện nhiệm vụ xây dựng 01 dự thảo Nghị định và 02 dự thảo Thông tư, đề xuất 01 nhiệm vụ phục vụ xây dựng Nghị định, đến nay đã hoàn thành dự thảo và đang tổng hợp ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức và cá nhân có liên quan nhằm hoàn thiện dự thảo các văn bản để trình cấp có thẩm quyền ban hành đúng tiến độ. Ngoài ra, Tổng cục đã trình Bộ để trình Chính phủ hồ sơ đề xuất xây dựng và ban hành Nghị định của Chính phủ về lấn biển; tổ chức xây dựng thuyết minh, dự toán và phê duyệt Nhiệm vụ “Điều tra, khảo sát phục vụ Nghị định quy định về hoạt động lấn biển”.

 

Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Tạ Đình Thi phát biểu tại Hội nghị

Song song với đó, Tổng cục cũng đã đề xuất sửa đổi Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo cho phù hợp với Luật quy hoạch; tích cực phối hợp với các cơ quan hữu quan để hoàn thiện các dự thảo văn bản liên quan đến quản lý biển và hải đảo; tổ chức rà soát, hoàn thiện và trình Bộ dự thảo các quy trình cấp phép nhằm tạo trình tự thống nhất, khoa học, đảm bảo thời gian cho các hoạt động cấp phép thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Tổng cục; đã trình Bộ phê duyệt nhiệm vụ “Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ về giám sát, đánh giá rủi ro, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển giai đoạn 2018 - 2020”; triển khai thực hiện nhiệm vụ hoạt động của cơ quan đầu mối thực hiện các nhiệm vụ của Bộ TNMT về ứng phó, khắc phục, giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu trên biển năm 2018.


Về các công tác Quản lý điều tra cơ bản về biển và hải đảo; quản lý tổng hợp khai thác, sử dụng biển và hải đảo; công tác kiểm soát tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo cũng đã được Lãnh đạo Tổng cục chỉ đạo và thực hiện một cách sát sao. Trong đó đang tiếp nhận, thẩm định 04 hồ sơ đề nghị giao khu vực biển; Tổng cục cũng đã tham mưu và trình Bộ ký văn bản hướng dẫn các địa phương giải quyết việc giao khu vực biển để nhận chìm chất nạo vét.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên phát biểu tại Hội nghị

Trong thời gian vừa qua, Tổng cục đã tích cực chủ động theo dõi các thông tin báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình môi trường biển, hải đảo nhằm kịp thời đề xuất phương hướng giải quyết, cử đoàn công tác của Tổng cục thực hiện khảo sát thực tế và xử lý kịp thời sự cố tàu Hùng Dũng 08 bị chìm đắm tại vùng biển Hải Phòng, tham mưu ban hành văn bản đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng rà soát các tổ chức chưa được cấp giấy phép nhận chìm ở biển thực hiện nhận chìm theo đúng quy định.


Tổng cục đã chỉ đạo các đơn vị tập trung triển khai, đề xuất bổ sung các đề tài nghiên cứu khoa học, công nghệ về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2018; phối hợp với Thanh tra Bộ xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018 tình hình chấp hành chính sách, pháp luật quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo tại các địa phương có biển; Phối hợp với Cục Hàng Hải Việt Nam và Tổng cục Thủy sản về công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường biển; Phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển xây dựng kế hoạch kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo trên các vùng biển Việt Nam.

Lãnh đạo Bộ TN&MT chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Tổng cục và các đơn vị

Thông qua các ý kiến và nội dung tham luận của các đơn vị, phát biểu tại Hội nghị Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên đánh giá cao những kết quả mà Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đạt được trong thời gian vừa qua. Thứ trưởng đề nghị Tổng cục cùng các đơn vị cần hết sức lưu ý các nhiệm vụ liên quan đến cấp phép nhận chìm và giao khu vực biển đang là vấn đề rất “nóng” và khó khăn hiện nay. Chính vì vậy, cần phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan thuộc Bộ TN & MT; về phía Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam cũng cần có kế hoạch nhằm xây dựng và nâng cao năng lực cơ sở vật chất để đảm bảo công tác kiểm tra, kiểm soát biển, hải đảo. Về việc sửa đổi Nghị định 51 về Giao khu vực biển chỉ đáp ứng được một phần những vấn đề vướng mắc hiện nay đối với công tác quản lý tổng hợp thống nhất về biển, Thứ trưởng nhấn mạnh và đề nghị Tổng Cục cần lưu ý đề xuất, chỉnh sửa các văn bản pháp luật với tất cả các thông, tư, nghị định tới đây cần đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tế để thực hiện các nhiệm vụ Bộ giao đạt chất lượng và hiệu quả.

 

Thu Loan
 

Các tin mới hơn