Về trang chủ


28/06/2019

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

 
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc xây dựng báo cáo kiểm điểm kết quả công tác chỉ đạo, điều hành và báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2019, sáng ngày 28/06, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.
 
Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên cùng sự tham dự của đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ, lãnh đạo Tổng cục, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục, đại diện Văn phòng Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Ban Chỉ huy quân sự của Tổng cục.
 

Toan canh
Toàn cảnh Hội nghị
 
Tại Hội nghị, Phó tổng cục trưởng Phạm Thu Hằng đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Tổng cục 6 tháng đầu năm và kế hoạch triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Với sự chỉ đạo sâu sát của Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã xây dựng và triển khai Chương trình công tác năm 2019 với nhiều nội dung trọng tâm và đã đạt được một số kết quả bước đầu nổi bật như: (i) Xây dựng Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII số 36/NQ-TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; (ii) Xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030; (iii) Rà soát, đánh giá tiếp tục xây dựng và hoàn thiện pháp luật quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo; (iv) Công tác quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo tiếp tục được chú trọng và chỉ đạo quyết liệt, tháo gỡ cơ bản những khó khăn, vướng mắc thiết lập quản lý lâu dài.
 
Chi Hang
Phó Tổng cục trưởng Phạm Thu Hằng báo cáo tại Hội nghị 
 
Đánh giá chung, trong 6 tháng đầu năm 2019, Tổng cục đã cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo Chương trình công tác năm 2019 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục và các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh, trong đó có nhiều kết quả nổi bật như: công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề án, nhiệm vụ, công tác thẩm định hồ sơ cấp phép nhận chìm, giao khu vực biển,.... Những kết quả đó đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác quản lý nhà nước vể tài nguyên, môi trường biển trên cả nước, nâng cao vị thế, vai trò của Tổng cục và của Bộ. 
 
Tuy vậy, báo cáo cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế trong công tác của Tổng cục như: một số công việc tiến độ còn chậm; năng lực, trách nhiệm thực thi công vụ có nơi, có lúc còn hạn chế; việc hướng dẫn thực thi Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và các văn bản quy định chi tiết chưa được quan tâm đúng mức; một số khó khăn, vướng mắc về pháp luật chưa được tháo gỡ kịp thời. Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế có thể thấy là do tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức  chưa chủ động, sáng tạo và đổi mới để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; Cơ sở vật chất, phương tiện làm việc, trang thiết bị chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ do xuống cấp, hư hỏng. Kinh phí cấp cho việc triển khai các nhiệm vụ, dự án cấp không đủ và dàn trải nên ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện nhiệm vụ, dự án thi công trên biển, phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết, ảnh hưởng đến quá trình triển khai nhiệm vụ, dự án. 
 
Về kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2019, Tổng cục đã lên kế hoạch cho một số nhiệm vụ trọng tâm trong đó nổi bật nhất là: (i) Quyết tâm hoàn thành, bảo đảm tiến độ và chất lượng các nhiệm vụ Bộ Tài nguyên và Môi trường giao; Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, lực lượng có liên quan về quản lý biển, hải đảo; (ii) Tham mưu, trình ban hành các quy định quản lý, cấp phép, tổ chức thẩm định, trình phê duyệt, bảo đảm chặt chẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động quản lý đối với các hồ sơ cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam, hồ sơ đề nghị giao khu vực biển và hồ sơ xin cấp phép nhận chìm ở biển. Tiếp tục nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ xử lý các hồ sơ xin cấp phép tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; (iii) Tiếp tục triển khai các nội dung của Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; (iv) Tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch năm 2019 về thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo; chủ động nắm bắt thông tin và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong hoạt động kiểm soát tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo. Phối  hợp hiệu quả với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và các lực lượng khác trên biển, các bộ, ngành, địa phương có liên quan trong hoạt động quản lý; (v) Đẩy nhanh tiến độ giải ngân, nghiệm thu đề án, nhiệm vụ, tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm; xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và giai đoạn 2020 – 2022 bảo đảm chất lượng, tiến độ; (vi) Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tham mưu, tổng hợp: chính sách và pháp chế, kế hoạch – tài chính, tổ chức cán bộ, khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế, văn phòng. 
 
Báo cáo cũng đề ra một số giải pháp chủ yếu mà Tổng cục sẽ thực hiện nhằm rút kinh nghiệm những hạn chế còn tồn tại và thực hiện tốt các kế hoạch đề ra trong đó tập trung vào: Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý và công tác cải cách hành chính; Tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng tham mưu về công tác kế hoạch - tài chính; Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức; Nâng cao chất lượng tham mưu rà soát, xây dựng, hoàn thiện thể chế; Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế, hoàn thiện các quy định quản lý hoạt động khoa học, công nghệ; Nâng cao hiệu quả công tác văn phòng và đẩy mạnh công tác phối hợp, thông tin tuyên truyền.
 
Chủ trì Hội nghị, Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi đề nghị các đại biểu trong phần thảo luận cần có những góp ý thẳng thắn trên tinh thần xây dựng, tập trung vào phân tích nguyên nhân, đề xuất các phương án hạn chế những yếu kém nhằm rút kinh nghiệm, nâng cao trách nhiệm, sự cầu thị, chủ động và quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo để hoàn thành các nhiệm vụ của Tổng cục trong giai đoạn tiếp theo.
 
TCT
Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi phát biểu tại Hội nghị
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quý Kiên ghi nhận những ý kiến và nội dung trao đổi rất đầy đủ, thẳng thắn của các đơn vị trong tổng cục và của Bộ TN&MT đồng thời biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm cao cùng với các kết quả mà Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đạt được trong thời gian 6 tháng vừa qua. Thứ trưởng lưu ý đối với nhiệm vụ nghiên cứu sửa đổi, xây dựng một số Nghị định, Thông tư, văn bản pháp luật của Tổng cục hiện nay mới chỉ hoàn thành về mặt tiến độ còn về chất lượng chắc chắn cần phải từng bước hoàn thiện thêm. Thứ trưởng đề nghị Tổng cục coi đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nhanh chóng xây dựng và ban hành một hệ thống văn bản pháp luật trong quản lý biển và hải đảo có chất lượng, khả thi, không trùng lặp, chồng chéo lên các quy định hiện hành, nâng cao tính tự chủ cũng như trách nhiệm trước Bộ, trước Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời cũng yêu cầu Tổng cục khẩn trương, nghiêm túc tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật trong việc sử dụng hiệu quả những nguồn vốn đã được giao.
 
 
Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
 
Thứ trưởng nhấn mạnh rằng, trong bối cảnh hiện nay khi mà vấn đề giữ gìn môi trường biển trong lành, khai thác sử dụng tài nguyên biển và hải đảo một cách có hiệu quả, bền vững đang nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các khu vực và trên toàn thế giới, của tất cả các cơ quan, ban, ngành Trung ương và địa phương cũng như đông đảo các tầng lớp xã hội và trong điều kiện khi mà Nghị quyết 36 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đi vào thực tiễn thông qua việc Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết đã trình và nếu được Chính phủ thông qua thì đây chính là “thời cơ vàng” cho sự phát triển cả về chất lượng và quy mô của Tổng cục. Tuy nhiên để đạt được sự phát triển đó thì Tổng cục cần tập trung vào hai yếu tố quan trọng là nguồn lực tài chính và nguồn lực con người. 
 
Thứ trưởng yêu cầu Tổng cục phát huy tối đa những điều kiện thuận lợi về nguồn lực tài chính trong nước hiện nay cũng như các cơ hội hợp tác quốc tế đa phương và song phương. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, tránh nhũng nhiễu cho người dân và doanh nghiệp; rà soát và kịp thời bổ sung những văn bản nếu còn thiếu về vấn đề kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ của các cán bộ công chức để tránh những chuyện đáng tiếc đã và đang xảy ra tại Tổng cục. 
 
Thứ trưởng mong muốn Tổng cục tiếp tục đoàn kết, phát huy sức mạnh của tập thể, lãnh đạo Tổng cục, từ người cao nhất luôn luôn gương mẫu, thay đổi một cách quyết liệt trong quá trình chỉ đạo, điều hành công việc, tổ chức họp hành ngắn gọn, phân công rõ người rõ việc, thưởng phạt công minh để hoàn thành các nhiệm vụ trong những năm cuối giai đoạn 2016-2020 và tạo tiền đề tiếp tục phát triển cho giai đoạn 2021-2025, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết 36 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, phát triển bền vững kinh tế biển đảo Việt Nam.
 
Trao bang khen
Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên chúc mừng và trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Phó Tổng cục trưởng Vũ Sĩ Tuấn và Vụ trưởng Vụ Chính sách và Pháp chế Nguyễn Thanh Tùng
 
Trong không khí trang trọng của Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quý Kiên chúc mừng và trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho hai cá nhân của Tổng cục là Phó Tổng cục trưởng Vũ Sĩ Tuấn và Vụ trưởng Vụ Chính sách và Pháp chế Nguyễn Thanh Tùng đã có thành tích trong công tác từ năm 2013 đến năm 2017 góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
 
Tap the
Lãnh đạo Bộ TN&MT chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Tổng cục và các đơn vị
 
Phát biểu bế mạc Hội nghị, Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi trân trọng cám ơn và tiếp thu sâu sắc những ý kiến chỉ đạo đầy tâm huyết và trách nhiệm của Thứ trưởng Trần Quý Kiên, những nội dung trao đổi, thảo luận của đại diện các đơn vị của Bộ TN&MT và các đơn vị trong Tổng cục đối với lĩnh vực quản lý biển và hải đảo mà Tổng cục đang được giao trọng trách tổ chức thực hiện, đồng thời khẳng định rằng, trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ thời gian tới, tập thể lãnh đạo Tổng cục nói chung và cá nhân Tổng cục trưởng nói riêng sẽ tiếp tục đổi mới, kiện toàn bộ máy, thực hiện quyết liệt, sâu sát, cụ thể trong từng vấn đề, đặc biệt là đối với hai yếu tố then chốt nhất hiện nay là công tác kế hoạch tài chính và công tác tổ chức cán bộ như Thứ trưởng đã chỉ đạo nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Bộ, Chính phủ, Đảng và Nhà nước đã giao.
 
Thu Thủy
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin mới hơn