Về trang chủ


23/07/2020

Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Tạ Đình Thi đồng chủ trì Hội thảo chuyên đề Phát triển điện gió tại “Diễn đàn cấp cao Năng lượng Việt Nam 2020”

Diễn đàn cấp cao Năng lượng Việt Nam 2020 do Ban Kinh tế Trung ương và Chính phủ đồng chủ trì và chỉ đạo tổ chức vào ngày 22/7 tại Hà nội, đây là kênh kết nối cho các ban, bộ, ngành trung ương và địa phương, các nhà đầu tư, cộng đồng doanh nghiệp trong nước và quốc tế được trao đổi, thảo luận nhằm triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực năng lượng. Đồng thời, lấy ý kiến về dự thảo chương trình hành động, chiến lược, quy hoạch, các cơ chế, chính sách để cụ thể hóa Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết 55-NQ/TW).
 
Hoi thao dien gio_anh 1
 
Ngoài Phiên toàn thể, Diễn đàn gồm 4 hội thảo chuyên đề, trong đó Hội thảo chuyên đề 3 với chủ đề “Phát triển điện gió trong Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045”, Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đạo Việt Nam Tạ Đình Thi đồng chủ trì Hội thảo.
 
 
Tại phiên thảo luận của Hội thảo, một số câu hỏi được đặt ra đối với các cơ quan của Chính phủ như Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường,... Trả lời các câu hỏi liên quan đến các vấn đề về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển điện gió, đặc biệt là điện gió ngoài khơi, vấn đề hỗ trợ nhà đầu tư nhanh chóng hoàn thành thủ tục pháp lý, và vấn đề đề giao khu vực biển, Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Tạ Đình Thi cho biết:
 
1. Phát triển năng lượng tái tạo và các ngành kinh tế biển mới là một trong 6 ngành kinh tế biển đã được xác định trong Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết số 36-NQ/TW). Nghị quyết số 55-NQ/TW tiếp tục khẳng định chủ trương của Đảng trong Nghị quyết số 36-NQ/TW. 
 
2. Trong thời gian vừa qua Bộ Tài nguyên và Môi trường mà trực tiếp là Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành một số văn bản, như Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/03/2020 của Chính phủ về Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW. Nghị quyết số 26/NQ-CP đã cụ thể hóa định hướng phát triển năng lượng tái tạo; liên quan đến điện gió, kế hoạch đến năm 2025 đã xác định: Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích các cá nhân, tổ chức kinh tế trong và ngoài nước phối hợp đầu tư khai thác nguồn năng lượng biển mới và tái tạo trên cơ sở đôi bên cùng có lợi; thúc đẩy đầu tư xây dựng, khai thác điện gió, điện mặt trời và các dạng năng lượng tái tạo khác trên các vùng biển và hải đảo; phát triển các dự án điện gió tại một số tỉnh có tiềm năng, trước hết là tại các tỉnh Bình Thuận, Bạc Liêu, Cà Mau. Nghị quyết đã phân công rõ trách nhiệm các bộ, ngành và địa phương trong tổ chức triển khai các nhiệm vụ được giao.
 
3. Tiếp tục hoàn thiện khung chính sách, trong đó có Luật tài nguyên môi trường biển và hải đảo, và các văn bản hướng dẫn thi hành; triển khai thực hiện Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030 theo Quyết định số 28/QĐ-TTg ngày 07/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Để phát triển kinh tế biển phải nắm được biển có gì, trong thời gian tới cần tiếp tục tập trung thực hiện hoạt động điều tra cơ bản, xác định tiềm năng điện gió các vùng biển Việt Nam. Về cấp phép cho tổ chức cá nhân nước ngoài nghiên cứu ở vùng biển Việt Nam, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 về việc cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
 
4. Liên quan đến vấn đề giao khu vực biển:
 
Các tổ chức, cán nhân thực hiện phát triển dự án điện gió cần phải được giao khu vực biển nhất định để sử dụng, khai thác cho mục đích phát triển điện gió. Việc giao khu vực biển được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/2014 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển. Trình tự các bước giao khu vực biển cho tổ chức, cá nhân khai thác sử dụng tài nguyên biển đã được ban hành dưới dạng Quy trình thuộc thệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015. Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang tham mưu Chính phủ sửa đổi, bổ Nghị định số 51/2014/NĐ-CP cho phù hợp với thực tiễn. Công việc có liên quan khác là xây dựng Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nhiệm vụ quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đây sẽ là căn cứ quan trọng để phát triển hài hòa, cân bằng, phát triển kinh tế biển kết hợp với bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, đảm bảo quốc phòng, an ninh và đối ngoại. 
 
5. Về hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục pháp lý: Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đang thực hiện liên thông thủ tục hành chính trong tiếp nhận hồ sơ giao khu vực biển của doanh nghiệp để thủ tục hành chính nhanh gọn, rút ngắn thời gian cho doanh nghiệp.
 
Thay cho lời kết, TS. Tạ Đình Thi nhấn mạnh: Tiềm năng, nhu cầu phát triển điện gió, trong đó có điện gió ngoài khơi tại các vùng biển Việt Nam rất lớn, đặc biệt là tại các tỉnh Nam Trung Bộ (như Ninh Thuận, Bình Thuận) và các tỉnh ven biển Tây Nam Bộ (Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau), sự phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương rất quan trọng, ngoài điện gió trên vùng biển còn có có nuôi trồng và khai thác hải sản, du lịch, hoạt động hàng hải, v.v, vì vậy cần phải có sự điều hòa thống nhất, có quy hoạch để đảm bảo hiệu quả phát triển kinh tế biển trước mắt và lâu dài. Phát triển điện gió ngoài khơi là chủ trương của Đảng và Nhà nước, là xu thế của thế giới, tuy nhiên để chủ trương đi vào thực tiễn tại Việt Nam còn nhiều việc phải làm. Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng như Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam mong tiếp tục nhận được sự chỉ đạo thường xuyên của Ban Kinh tế Trung ương và Chính phủ, sự hợp tác của các bộ, ngành, địa phương có biển và doanh nghiệp, nhà đầu tư trong lĩnh vực năng lượng tái tạo cũng như điện gió ngoài khơi./.
 
Thu Loan

 

Các tin mới hơn
Các bản tin cũ hơn