Về trang chủ


22/04/2020

Xúc tiến xây dựng Đề án Giải thưởng Việt Nam về biển và đại dương

 

Chiều ngày 21/04, Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi và Phó Tổng cục trưởng Vũ Trường Sơn đã có cuộc họp trực tuyến với Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia (Trung tâm) và các đơn vị liên quan của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam để triển khai xây dựng Đề án Giải thưởng Việt Nam về biển và đại dương.

 

 

GTVN 1

Ảnh chụp màn hình buổi họp trực tuyến

 

Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc Trung tâm Võ Xuân Hùng cho biết, thực hiện nội dung Chương trình công tác năm 2020 của Tổng cục về Đề án giải thưởng Việt Nam về biển và đại dương (Đề án), Trung tâm đã bắt đầu triển khai thực hiện một số bước nhằm xúc tiến xây dựng Đề án cụ thể như: có quyết định giao nhiệm vụ chủ trì triển khai thực hiện Đề án, có các buổi làm việc với các cá nhân, đơn vị liên quan cùng phối hợp thực hiện. Sau khi nhận được góp ý của các đơn vị tham gia và được sự chỉ đạo của Phó Tổng cục trưởng Vũ Trường Sơn, Trung tâm đã tiếp tục triển khai xây dựng đề cương Đề án và đã trình Tổng cục thông qua Vụ Kế hoạch – Tài chính xin bổ sung kinh phí thực hiện đồng thời chỉnh sửa thuyết minh nhiệm vụ mở mới; xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai; thành lập nhóm công tác của Trung tâm,…

 

Tuy nhiên, do đây là nhiệm vụ mới đối với Trung tâm, kinh phí triển khai chưa có, việc bắt đầu chậm (đầu tháng 3 Trung tâm mới có thể bắt đầu triển khai), do đó việc hoàn thành Đề án này trong tháng 4 như kế hoạch của Tổng cục là rất khó khăn, Trung tâm kính đề nghị Tổng cục cho phép: thay đổi thời gian hoàn thành Đề án chậm 02 tháng so với tiến độ đề ra trong Chương trình công tác của Tổng cục (đến 30/6/2020); sớm trình phê duyệt nhiệm vụ mở mới và điều chỉnh phân bổ kinh phí trong 6 tháng cuối năm để Trung tâm có kinh phí tổ chức thực hiện và hoàn thành Đề án; Trung tâm cũng mong sớm nhận được các ý kiến góp ý đối với nội dung đề cương nhiệm vụ mở mới của các đơn vị liên quan của Tổng cục đồng thời với đó là sự tham gia cùng thực hiện xây dựng Đề án của Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Chính sách và Pháp chế.

 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi nhấn mạnh, Đề án này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, mà đã được cụ thể hoá thông qua Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, trong đó đã giao cho Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì đề án thành lập Giải thưởng Việt Nam về biển và đại dương.

 

Tổng cục trưởng cho biết thêm, Nghị quyết 36-NQ/TW đã đặt ra mục tiêu nước ta sẽ phải trở thành một quốc gia mạnh về biển, và để làm được điều đó thì có thể khái quát lại, thứ nhất, chúng ta phải hiểu biết đầy đủ về biển; thứ hai, phải bảo vệ được biển; và thứ ba, khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên môi trường biển. Giải thưởng này giúp cho việc thực hiện mục tiêu thứ nhất là phải hiểu biết về biển, phải có các hình thức tuyên truyền, phổ biến cũng như khuyến khích sự tham gia và một trong các giải pháp được đưa ra là phải hình thành được một giải thưởng về biển và đại dương của Việt Nam, đây cũng là một trong những cách thức để khuyến khích sáng tạo, đổi mới, sự tham gia của người dân, tổ chức, doanh nghiệp vào công cuộc phát triển bền vững kinh tế biển, bảo vệ chủ quyền biển và hải đảo của tổ quốc.

 

Tổng cục trưởng yêu cầu Trung tâm, đơn vị được giao chủ trì xây dựng đề án, cần sớm có kế hoạch, nội dung cụ thể để triển khai nhiệm vụ; hoàn thành đề cương Đề án trình Lãnh đạo Tổng cục phê duyệt để trên cơ sở đó tiến hành các bước tiếp theo theo quy trình bao gồm xây dựng nội dung dự thảo đề án, tổ chức hội thảo, lấy ý kiến chuyên gia để hoàn thiện; lấy ý kiến của các bộ, ngành, địa phương để trên cơ sở đó trình Lãnh đạo Tổng cục, Lãnh đạo Bộ xem xét trình Thủ tướng Chính phủ. Trong quá trình thực hiện, Trung tâm cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan để triển khai công việc. Về vấn đề kinh phí, cần xây dựng dự toán chi tiết đầy đủ trình Vụ Kế hoạch – Tài chính xem xét, thẩm định đồng thời phối hợp với Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế tìm phương án để có thể kết hợp, lồng ghép với các chương trình hợp tác khác nhằm tranh thủ sự hỗ trợ kinh phí trong quá trình triển khai công việc.

 

Kết thúc buổi làm việc, Trung tâm đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi, Phó Tổng cục trưởng Vũ Trường Sơn và góp ý của đại diện các đơn vị có liên quan trong Tổng cục để tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ.

 

Thu Thuỷ

Các tin mới hơn
Các bản tin cũ hơn