Về trang chủ


27/08/2018

Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì

Trong không khí hào hùng của những ngày Tháng Tám lịch sử, đúng vào dịp toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đang ra sức thi đua lập thành tích thiết thực kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh mùng 2 tháng 9, sáng ngày 27/8, tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (27/8/2008 – 27/8/2018).

 

 

quang cảnh lễ kỷ niệm 10 năm

Quang cảnh Lễ kỷ niệm


Tham dự Lễ kỷ niệm có Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên; các đồng chí nguyên Ủy Viên BCH Trung ương Đảng - nguyên Bộ trưởng, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ; Lãnh đạo Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và các đồng chí nguyên Lãnh đạo Tổng cục qua các thời kỳ; đại diện các tổ chức quốc tế; các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương các tổ chức Công đoàn, Đoàn TNCSHCM, Cựu chiến binh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục biển và hải đảo 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển; các phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí, Đài phát thanh, truyền hình của Trung ương, Hà Nội và các ngành, địa phương khác.

 

 

TCT TA ĐINH THI _ ky niem 10 nam

Ông Tạ Đình Thi, Tổng cục trưởng Tông cục Biển và Hải đảo Việt Nam phát biểu tại buổi lễ


Phát biểu tại buổi lễ, Ông Tạ Đình Thi, Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam cho biết, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa X của Đảng đã đưa ra Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, trong đó yêu cầu thành lập “Cơ quan quản lý nhà nước tổng hợp, thống nhất về biển có hiệu lực, hiệu quả”. Ngày 04/3/2008, Chính phủ ban hành Nghị định số 25/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường, theo đó thành lập Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam với chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý nhà nước tổng hợp và thống nhất về biển và hải đảo. Tiếp đó Thủ tướng Chính phủ banh hành Quyết định số 116/2008/QĐ-TTg ngày 27/8/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam. Việc ra đời Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam là bước ngoặt quan trọng trong lịch sử quản lý biển và hải đảo ở nước ta.


Để nhanh chóng triển khai nhiệm vụ trọng đại của Đảng và Nhà nước giao phó, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã quyết định sát nhập một số đơn vị đang làm nhiệm vụ điều tra, khảo sát, quan trắc về biển và hải đảo của Bộ làm nòng cốt, đồng thời tiếp nhận, bổ sung lực lượng cán bộ từ nhiều nguồn để xây dựng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam. Trải qua 10 năm xây dựng và phát triển, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục đã có những cố gắng, nỗ lực hết mình vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng thời cơ và đã đạt được một số kết quả sau đây:


Một là, bộ máy tổ chức của Tổng cục và các Chi cục Biển và Hải đảo liên tục được củng cố, kiện toàn. Hiện nay, Tổng cục có trên 700 công chức, viên chức và người lao động, cơ sở vật chất, kỹ thuật, điều kiện bảo đảm phục vụ công tác điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học và quản lý biển, đảo bước đầu đã được đầu tư, nâng cấp.Hai là, xây dựng, triển khai hệ thống cơ sở pháp lý quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển hải đảo. Tổng cục đã tập trung phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các địa phương có biển xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành hệ thống văn bản Qui phạm pháp luật phục vụ quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển, hải đảo. Đặc biệt, với Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 25/6/2015 đã tạo hành lang pháp lý đủ mạnh để triển khai một cách có hiệu quả phương thức quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trương biển, hải đảo dựa trên tiếp cận hệ sinh thái. Bên cạnh đó, hệ thống các cơ chế chính sách pháp luật, công cụ điều phối liên ngành, liên vùng từng bước được xây dựng và triển khai, góp phần bảo đảm tài nguyên biển, hải đảo được khai thác, sử dụng hiệu quả; đồng thời, duy trì chức năng và cấu trúc của các hệ sinh thái biển, hải đảo và vùng bờ nhằm phát triển bền vững, bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia của Việt Nam trên biển, bảo đảm an ninh-quốc phòng, quan trắc môi trường, kiểm soát ô nhiễm môi trường biển, đảo, ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu và hóa chất độc hại triên biển.Ba là, đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, tuyên truyền về biển, hải đảo. Thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều tra cơ bản tài nguyên-môi trường biển, hải đảo, Tổng cục đã tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương có biển tổ chức triển khai các nhiệm vụ, dự án thuộc “Đề án tổng thể điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên, môi trường biển, hải đảo đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020”. Những kết quả bước đầu thực hiện Đề án là CSDL các số liệu điều tra cơ bản về điều kiện tự nhiên, tài nguyên-môi trường biển Việt Nam có tính đồng bộ, đáng tin cậy đã được xây dựng, phục vụ kịp thời cho công tác quản lý tổng hợp, bảo vệ môi trường biển, đảo. Trên cơ sở đó, góp phần quan trọng phục vụ cho việc lập quy hoạch, kế hoạch khai thác, sử dụng hợp lý điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, môi trường biển nhằm phát triển bền vững kinh tế biển cũng như giữ vững chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của tổ quốc.Ngoài ra, các công các nghiên cứu khoa học về tài nguyên và môi trường biển, đảo cùng với công tác hợp tác quốc tế về biển ngày càng được củng cố và phát triển. Trong đó, tập trung triển khai thông qua thực hiện các Chương trình trọng điểm “Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ phục vụ Quản lý tổng hợp và thống nhất về biển và hải đảo Việt Nam các giai đoạn 2010-2015, 2016-2020” của Bộ Tài nguyên và Môi trường nhằm mục tiêu hoàn thiện khung cơ sở pháp lý và thể chế quản lý biển, hải đảo; áp dụng các công nghệ tiên tiến phục vụ điều tra cơ bản, giám sát, quy hoạch biển và hải đảo; nâng cao khả năng hội nhập quốc tế về khoa học, công nghệ biển của Việt Nam. Thông qua việc rà soát các quy định của Luật Tài nguyên, môi trường biển, hải đảo, Tổng cục đã đề xuất với Bộ TN&MT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ để tổ chức xây dựng Chương trình Khoa học, công nghệ cấp quốc gia về tài nguyên, môi trường biển, đảo. Đặc biệt, lần đầu tiên, Tổng cục đã tham mưu với Bộ TN&MT và đã thực hiện các thủ tục để Bộ TN&MT cấp phép cho Viện hóa sinh hữu cơ Thái Bình Dương (CHLB Nga) sử dụng tàu Viện sỹ Oparin và Viện nghiên cứu công nghệ Geogia (Hoa Kỳ) sử dụng tàu Falkor vào nghiên cứu khoa học tại vùng biển Việt Nam.Bên cạnh đó, Tổng cục cũng đã tham gia hợp tác với các tổ chức quốc tế và khu vực về biển như: Nhóm công tác ASEAN về môi trường biển và ven biển; Tiểu ban Khoa học, Công nghệ biển ASEAN; Diễn đàn toàn cầu về Đại dương, vùng bờ và hải đảo; Ủy ban liên Chính phủ về Hải dương học của Việt Nam (IOC Việt Nam); Ủy Ban quốc tế về các khu bảo tồn biển, thành viên của Tổ chức Đối tác quản lý môi trường biển Đông Á (PEMSEA); Cơ quan Điều phối biển Đông Á (COBSEA); Ban điều phối quốc gia thuộc Chương trình “Rừng ngập mặn cho tương lai” (MFF) của IUCN…Đồng thời, ký kết và triển khai thỏa thuận, các bản ghi nhớ, triển khai các dự án hợp tác với các đối tác từ Nga, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Philipines…nhằm khai thác nguồn lực để quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển, đảo.Về Chiến lược biển Việt Nam, Tổng cục đã tích cực phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, các bộ, ngành, địa phương có biển để tổ chức các hoạt động tuyên truyền gắn với các sự kiện như: Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam hàng năm; Diễn đàn Thương hiệu biển Việt Nam; Diễn đàn kinh tế biển; các hội nghị, hội thảo, lớp tập huấn, bồi dưỡng kiễn thức về biển và hải đảo, các kiến thức pháp lý trong quản lý biển, đảo; phổ biến pháp luật quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển, đảo. Đặc biệt, Tổng cục đã tham mưu cho Bộ TN&MT tổ chức triển khai thực hiện Đề án đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển, hải đảo Việt Nam (Đề án 373), quá trình thực hiện đề án đã có được những kết quả, sản phẩm như: các tập phim, các bản tin, các lớp tập huấn.


Bốn là, kiểm tra, thực hiện cơ sở pháp lý quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển, hải đảo. Trên sở xác định việc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành cơ sở pháp lý quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển, hải đảo là thường xuyên, thời gian qua, Tổng cục đã thường xuyên tổ chức các đoàn công tác, kiểm tra, khảo sát, nắm bắt tình hình chấp hành pháp luật trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo; hiện trạng môi trường biển; phối hợp với lực lượng cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường và lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật tài nguyên, môi trường biển tại các vùng biển, đảo của các địa phương có biển; tham gia đoàn thanh tra của Bộ TN&MT thực hiện thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên, môi trường biển. Trên cơ sở đó, Tổng cục đã có những kiến nghị, đề xuất với các cấp có thẩm quyền trong việc hoàn thiện các chế độ, chính sách nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, đảo.


Nhìn lại chặng đường 10 năm xây dựng và phát triển, từ đó cho thấy những mặt được, mặt chưa được và rút ra bài học kinh nghiệm từ thực tiễn, 10 năm chưa phải là dài nhưng với những nỗ lực không ngừng của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, công tác Quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo đã có được những thành tựu như hôm nay, trước hết là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà Nước, đặc biệt là sự chỉ đạo sâu sát, trực tiếp và thường xuyên của Lãnh đạo Bộ TN&MT, cùng với đó là những đóng góp của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đặc biệt là các thế hệ Lãnh đạo Tổng cục đã đóng góp một phần quan trọng vào thành công chung trong công cuộc xây dựng và phát triển của đất nước.


Trước những yêu cầu về quản lý ngày càng cao để góp phần giải quyết tốt những vấn đề liên quan đến tình hình Biển Đông, bảo đảm sự phát triển bền vững kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, nước biển dâng, bảo đảm an ninh-quốc phòng, phấn đấu đưa nước ta trở thành một quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển, tại Lễ kỷ niệm, Ông Tạ Đình Thi nhấn mạnh: toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam cần kế thừa truyền thống, phát huy các kết quả đạt được, tập trung trí tuệ, đoàn kết, sáng tạo, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức để xây dựng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam ngày càng chính quy, hiện đại và hội nhập quốc tế. Trên cơ sở đó, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả của Quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo trong thời gian tới.


Để hoàn thành tốt các mục tiêu đặt ra trong tình hình mới, Ông Tạ Đình Thi cũng đã đưa ra những định hướng trong công tác triển khai, thực hiện nhiệm vụ của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo, trong đó, nhấn mạnh vào một số nội dung sau:


Thứ nhất: Hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật, thực hiện tốt các chiến lược, chương trình, quy hoạch, kế hoạch; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về biển và hải đảo.


Thứ hai: Tập trung hoàn thiện tổ chức bộ máy, phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh sự phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các địa phương có biển.


Thứ ba: Tăng cường công tác điều tra cơ bản, phát triển Khoa học, công nghệ về tài nguyên, môi trường biển, hải đảo.


Thứ tư: Tập trung xây dựng các công cụ phục vụ quản lý, khai thác sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường biển, hải đảo.


Thứ năm: Tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế phục vụ Quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển, hải đảo.


Thứ sáu: Tăng cường năng lực, hiện đại hóa cơ sở vật chất, kỹ thuật, phương tiện, trang thiết bị phục vụ Quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển, hải đảo.

 

Thứ trưởng Trần Quý Kiên pb

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên phát biểu tại buổi lễ


Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Đại diện Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Trần Quý Kiên đã trao Huân chương Lao động Hạng Nhì cho Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam. Trong bài phát biểu của mình, Thứ trưởng đánh giá rất cao những thành tựu mà Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã đạt được trong suốt chặng đường vừa qua. Thứ trưởng nói: ngay sau khi ra đời, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã chủ động nghiên cứu, tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng về quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo và bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực, đáng ghi nhận. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường, sự phối hợp của các ban, bộ, ngành trung ương và các địa phương có biển, thời gian qua, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam cùng với các Chi cục Biển và Hải đảo đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, nỗ lực làm tốt trách nhiệm mà Đảng và Nhà nước giao phó. Đặc biệt, Tổng cục đã tích cực tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển, hải đảo Việt Nam, góp phần nâng cao ý thức vươn ra biển, làm giàu từ biển trong cộng đồng người Việt Nam; khẳng định việc thực hiện chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia của Việt Nam trên các vùng biển, hải đảo trong khu vực Biển Đông. Trên cơ sở thông qua nhận thức và hành động chung của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong xã hội, từng bước khẳng định vị thế Việt Nam là một quốc gia mạnh về biển.


Trong bối cảnh và yêu cầu thực tiễn đặt ra đối với công tác quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo, Thứ trưởng Trần Quý Kiên đề nghị: trong thời gian tới, lực lượng công chức, viên chức, người lao động của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và các Chi cục Biển và Hải đảo tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo. Song song với đó, cần không ngừng nỗ lực phấn đấu, thể hiện bản lĩnh, vai trò nòng cốt tham mưu cho Đảng, Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường về những chủ trương, quyết sách đúng đắn trong quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo; đồng thời có chiến lược lâu dài xây dựng, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao hiệu quả quản lý để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo.

Huan chuog lao dong hang nhi

Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường trao Huân chương Lao động Hạng Nhì cho Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam


Bế mạc buổi lễ, Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Tạ Đình Thi bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới các lãnh đạo, công chức, viên chức các thế hệ của Tổng cục; các cơ quan Trung ương và địa phương đã có những cống hiến to lớn cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của Ngành Quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo. Nhìn lại chặng đường quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo thời gian qua, Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi cũng bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường qua các thời kỳ đã có những quan tâm, chỉ đạo sát sao, tạo điều kiện để Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam có những bước đi và phát triển vững chắc, đẩy nhanh và đẩy mạnh xây dựng cơ chế, chính sách pháp luật về tài nguyên, môi trường biển, hải đảo, góp phần tăng giá trị đóng góp với nền kinh tế quốc dân; bảo vệ môi trường, ổn định xã hội, thực hiện mục tiêu phát triển bền vững trong thời kỳ mới./.


Thu Loan

 

Các tin mới hơn
Các bản tin cũ hơn