Về trang chủ


26/08/2018

Quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo - mười năm nhìn lại

Sáng ngày 26/8, tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường đã diễn ra Hội thảo “Quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo - mười năm nhìn lại và tham vấn Dự thảo báo cáo hiện trạng vùng bờ quốc gia lần thứ nhất”. Tham dự Hội thảo gồm có: Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường; Lãnh đạo Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam; Lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện, Trung tâm thuộc Bộ và Tổng cục; Đại diện Ngân hàng thế giới (WB); đại diện Lãnh đạo các Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên chủ trì Hội thảo.

 

Thứ trưởng Trần Quý Kiên pb

Thứ trưởng Trần Quý Kiến phát biểu Khai mạc Hội thảo


Phát biểu Khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Trần Quý Kiên cho biết, ngày 27 tháng 8 năm 2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 116/2008/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, đánh dấu việc thành lập và chính thức đi vào hoạt động của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam với chức năng là cơ quan tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý nhà nước tổng hợp và thống nhất về biển và hải đảo.


Theo Thứ trưởng Trần Quý Kiên, với chặng đường 10 năm hoạt động, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã trải qua những giai đoạn xây dựng và trưởng thành, Tổng cục đã đạt được những thành tựu to lớn. Ngay từ khi thành lập, với lực lượng được điều động, luân chuyển từ nhiều nơi trong và ngoài Bộ Tài nguyên và Môi trường, hành lang pháp lý cho công tác quản lý là Nghị định số 25/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo, đến nay, chúng ta đã có các văn bản Luật, Nghị định, Thông tư…tương đối đồng bộ cùng với các Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năn 2030... Cơ sở vật chất đã được đầu tư bước đầu, năng lực trên các mặt hoạt động, từ quản lý nhà nước, xây dựng cơ chế, chính sách đến thực hiện các hoạt động sự nghiệp, điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế đã có nhiều bước đạt được những kết quả quan trọng. Tổng cục đã ngày càng chủ động, hiệu quả hơn trong công tác tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo. Thay mặt Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Trần Quý Kiên ghi nhận và chúc mừng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam với những thành tích đạt được trong thời gian qua.

 

TCT TA DINH THI

Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam phát biểu tại Hội thảo


 Ông Tạ Đình Thi Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam cũng cho biết, thời gian qua, Tổng cục đã luôn cố gắng, nỗ lực cao triển khai công tác quản lý tổng hợp về biển và hải đảo, hệ thống văn bản pháp luật về biển và hải đảo, đặc biệt là việc đưa Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo vào cuộc sống. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu và kết quả đạt được trong chặng đường 10 năm qua, Tổng cục cũng đã đối mặt với những khó khăn, thách thức trong công tác nghiên cứu và triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

Tại Hội thảo, các nhà khoa học thảo luận và đề xuất những ý kiến, kiến nghị thiết thực góp phần xây dựng, hoàn thiện định hướng phát triển trong công tác nghiên cứu, quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo Việt Nam. Những ý kiến, đánh giá quý báu của các chuyên gia, các nhà khoa học là nguồn động lực khuyến khích để Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam tiếp tục nỗ lực phấn đấu, bảo đảm phát huy vai trò cơ quan đầu mối về quản lý tổng hợp tài nguyên, môi trường biển đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, góp phần nhanh chóng đưa đất nước ta trở thành một quốc gia mạnh về biển và làm giầu từ biển.

 

Vụ trưởng Vụ HTQT

Ông Nguyễn Minh Trung, Phó Vụ trưởng Phụ trách Vụ Khoa học, công nghệ và Hợp tác quốc tế

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam trình bày tham luận tại Hội thảo


Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, Hội thảo “Quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo - mười năm nhìn lại” đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.


Bế mạc Hội thảo, thay mặt Ban tổ chức, Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Tạ Đình Thi bảy tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị trực thuộc Bộ, các cơ quan đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, các quý vị đại biểu, quý vị khách quý, thông tấn, báo chí đã tham dự, đóng góp các ý kiến quý báu và đưa tin góp phần vào sự thành công của Hội thảo. Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam mong muốn và kiến nghị với Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, tiếp tục quan tâm, chỉ đạo sát sao và có những giải pháp, đóng góp cụ thể để nâng cao vai trò, vị thế ngành quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo.

 

Toàn cảnh Hội thảo

Toàn cảnh Hội thảo


Hiện nay, với bối cảnh trong nước, khu vực và toàn cầu đã và đang thay đổi hết sức nhanh chóng, tạo ra những cơ hội cũng như những thách thức to lớn cho lĩnh vực tài nguyên và môi trường nói chung, quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo nói riêng. Trước những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới, hội thảo lần này góp phần quan trọng giúp cho Ngành Quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo cùng nhìn lại một chặng đường 10 năm, từ đó cùng chia sẻ, bàn bạc, tập trung vào một số nội dung then chốt để tìm định hướng trong giai đoạn tới./.


Thu Loan

Các tin mới hơn
Các bản tin cũ hơn