Về trang chủ


Tài nguyên và môi trường biển_Chuyên đề số 2-2015-p1
Ấn phẩm phục vụ nâng cao nhận thức cộng đồng của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam
Nhìn lại công tác điều tra cơ bản biển trong thời gian qua (Chuyên đề 2)
Nhìn lại công tác điều tra cơ bản biển trong thời gian qua (PGS, TS Nguyễn Chu Hồi) Tổng luận khoa học, công nghệ về biển và hải đảo (Phục vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ biển) Dự án "Xây dựng hệ thống thông tin, tư liệu về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo Việt Nam"
Quản lý Biển và Hải đảo (Chuyên đề số 2)
Dành cho các nhà lãnh đạo và quản lý/ Mục tiêu toàn cầu, lợi ích địa phương - Thiết lập chương trình nghị sự cho phát triển bền vững các biển Đông Á/ Tăng cường phối hợp để giao khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển/ Thực trạng quy hoạch, kế hoạch trong phát triển các khu kinh tế ven biển Việt Nam/ Phát triển thương hiệu du lịch biển Việt Nam-hướng phát triển và hội nhập quốc tế ngành du lịch
Tài nguyên & Môi trường biển (Chuyên đề số 3)
Đối thoại bàn tròn về quản lý tổng hợp vùng bờ biển Đà Nẵng - Quảng Nam/ Nâng cao hiệu quả công tác dự báo khí tượng thủy văn biển phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng- an ninh và phòng chống thiên tai vùng biển đảo/ Biển đảo Bà Rịa-Vũng Tàu: Tiềm năng tài nguyên để phát triển kinh tế biển (Ấn phẩm phục vụ nâng cao nhận thức cộng đồng của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam)
Tuyên bố về Ứng xử của các Bên ở Biển Đông (DOC) và Quy tắc Hướng dẫn thực thi DOC
Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) được các nước ASEAN và Trung Quốc ký ngày 04-11-2002 tại Nông-pênh nhân dịp Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 8. Đây là văn kiện chính trị đầu tiên mà ASEAN và TQ đạt được có liên quan đến vấn đề Biển Đông và được coi là bước đột phá trong quan hệ ASEAN-Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. Việc ký DOC là kết quả nỗ lực của các nước ASEAN, đặc biệt là của 04 nước liên quan trực tiếp tranh chấp ở Trường Sa (Việt Nam, Phi-líp-pin, Ma-lai-xia và Bru-nây) trong việc duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông.
Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ quản lý tổng hợp, thống nhất về biển và hải đảo VIệt Nam: Thực trạng và định hướng

 

Chiến lược, chính sách biển các nước trên thế giới và khu vực