Về trang chủ


11/06/2018

Các tổ chức chính trị, xã hội và các tỉnh, thành phố cùng chung tay với các hoạt động thiết thực hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2018

Thực hiện chỉ đạo theo công văn số 2035/BTNMT-TTTNMT ngày 20/4/2018 và công văn số 2058/BTNMT-TCBHĐVN ngày 23/4/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6 năm 2018 và tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2018, nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của biển cũng như ý thức trách nhiệm của toàn dân đối với công cuộc gìn giữ, bảo vệ môi trường biển và hải đảo gắn liền với bảo vệ chủ quyền biển đảo, vừa qua các tỉnh thành trên phạm vi cả nước đã có nhiều hoạt động phù hợp, thiết thực, hiệu quả hướng tới cùng chung tay góp sức vì một đại dương khỏe mạnh hơn- vì một tương tai tốt đẹp hơn.

Trên tinh thần đó, các địa phương trên cả nước cùng góp sức tiếp tục nâng cao nhận thức của cộng đồng cũng như tới các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của biển, đảo đối với đời sống, kinh tế, xã hội và an ninh-quốc phòng toàn dân, từ đó có những hành động thiết thực nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị tài nguyên gắn liền với bảo vệ môi trường biển, hải đảo. Cụ thể trong đó, các hoạt động hưởng ứng tại các địa phương tập trung chủ yếu vào một số nội dung sau:


Thứ nhất Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, quan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về các vấn đề có liên quan đến biển, đảo Việt Nam; bảo vệ môi trường; phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu; các chính sách hậu phương quân đội, khích lệ, động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân dân, các lực lượng bảo vệ an ninh, chủ quyền biển đảo. Tuyên truyền những cơ sở, bằng chứng lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; các văn bản,  thỏa thuận song phương và đa phương giữa Việt Nam với các quốc gia, các tổ chức quốc tế có liên quan tới biển, đảo Việt Nam; tuyên truyền bồi đắp tình yêu, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đối với biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.


Thứ hai - Tổ chức các hoạt động tuyên truyền cho cán bộ và cộng đồng về chủ đề, ý nghĩa, mục đích và nội dung của Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới năm 2018. Phổ biến, giới thiệu các mô hình tiên tiến về bảo vệ tài nguyên, môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu; tổ chức các lớp tập huấn, truyền thông, hội thảo nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ môi trường gắn với cuộc vận động.

 

Thứ ba - Tổ chức các hoạt động có sự tham gia trực tiếp của cán bộ và cộng đồng nhân dân các cấp như: ra quân làm sạch và vệ sinh môi trường, phân loại rác thải nhựa nguồn, thu gom xử lý chất thải, rác thải, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao hồ, hệ thống thoát nước; thực hiện các hoạt động thu gom và tái chế chất thải nhựa, túi ni lông tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, các khu dân cư…Tuyên truyền nhằm khuyến khích người tiều dùng, người bán hàng cắt giảm tối đa sử dụng các sản phẩm nhựa và túi nilon cũng như từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.


Thứ tư -  Tuyền truyền, vận động cán bộ, cộng đồng tham gia các hoạt động vì môi trường như trồng cây xanh chắn cát, chống xói lở và ngăn ngừa xâm nhập mặn; tích cực thực hiện các tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới.


Thứ năm - Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức,viên chức, người lao động tích cực tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường, đồng thời lên án, tạo dư luận và áp lực xã hội với những hành vi khai thác bừa bãi, phá hoại tài nguyên thiên nhiên, gây ô nhiễm môi trường.

 

Thứ sáu - Chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường thời lượng tuyền truyền về kết quả hoạt động cũng như các mô hình tiên tiến, điển hình tiêu biểu trong công tác bảo vệ môi trường; đặc biệt tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2018; các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày đại dương thế giới năm 2018.


Thứ bẩy - Tham gia tổ chức mít tinh kỷ niệm Ngày môi trường thế giới và Ngày đại dương thế giới trong khuôn khổ Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam 2018; tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa  đàm về công tác quản lý, khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường biển, hải đảo theo hướng bền vững, thống nhất phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh, quốc phòng, phát hiện biểu dương và khen thưởng những tổ chức, cá nhân, cộng đồng và doanh nghiệp có những đóng góp hiệu quả, thiết thực trong công tác bảo vệ môi trường biển, hải đảo,…


Thứ tám  - Trong thời gian từ này đến hết tháng 7/2018 đồng loạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới tạo thành chuỗi hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường”; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày đại dương thế giới năm 2018.


Các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và đặc biệt là các tỉnh, thành phố ven biển đã tích cực tham gia thực hiện các nội dung của Kế hoạch hành động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày đại dương thế giới năm 2018 và các kết quả thực hiện được tổng hợp và gửi báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường theo qui định hiện hành.

 

Thu Loan

Tải về công văn báo cáo các hoạt động của các tỉnh, thành Tại đây:

 Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Ninh Bình
 Sở Tài nguyên và Môi trường- UBND Huyện Kim Sơn
 Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
 UBND tỉnh Thái Bình
 UBND Tỉnh Quảng Nam
 UBND TP Đà Nẵng
 UBND tỉnh Khánh Hòa
 UBND Tỉnh Ninh Thuận
 Cục Tuyên huấn


 

Các tin mới hơn