Về trang chủ


26/05/2018

Ngành Giáo dục hưởng ứng Tuần lễ Biển hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2018

Bộ Giáo dục - Đào tạo vừa ban hành Văn bản số 1963/BGDĐT-KHCNMT về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2018. Theo đó, Bộ GD-ĐT đề nghị các Sở GD-ĐT, các trường đại học, cao đẳng sư phạm căn cứ vào tình hình của đơn vị, thực hiện tốt một số hoạt động thiết thực có sức lan tỏa nhằm hưởng ứng sự kiện trên trong thời gian từ nay đến hết tháng 6 năm 2018, cụ thể như sau:

Đẩy mạnh việc tuyên truyền và phổ biến các chủ trương, quan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ta về các vấn đề liên quan đến biển và hải đảo; kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ vững chắc biên giới và chủ quyền biển, đảo, vùng trời của Tổ quốc đến từng học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục. Tiếp tục tuyên truyền những cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; các văn bản thỏa thuận song phương và đa phương giữa Việt Nam với các quốc gia, các tổ chức quốc gia, các tổ chức quốc tế có liên quan đến biển, đảo Việt Nam. Tập trung tuyên truyền vào việc giảm thiểu và chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật các quy định pháp luật của Việt Nam và quốc tế của tàu cá, ngư dân ta; tuyên truyền về các hoạt động hợp tác quốc tế trên biển, đảo, nghiên cứu khoa học, biến đổi khí hậu và những cam kết, hành động của Việt Nam đối với hiện tượng biến đổi khí hậu.

Một góc đảo Bình Ba, thuộc xã Cam Bình, thành phố Cam Ranh, tỉnh Nha Trang

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng tình yêu, ý thức trách nhiệm đối với biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc cho cán bộ, giảng viên, giáo viên, sinh viên, học sinh và học viên nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, giảng viên, giáo viên, sinh viên, học sinh và học viên về vị trí chiến lược cũng như tầm quan trọng của biển, hải đảo; về phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức và năng lực về bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, đảo, giáo dục chủ quyền biển, đảo đến từng cán bộ, giảng viên, giáo viên, sinh viên và học sinh; Lồng ghép các kiến thức về tài nguyên môi trường biển, hải đảo; phát triển kinh tế biển; vai trò của môi trường biển đối với con người; nguyên nhân làm suy thoái biển và những việc cần làm để bảo vệ môi trường biển vào nội dung các môn học của các cấp học, các trình độ đào tạo thông qua việc thực hiện việc tăng cường công tác giáo dục về tài nguyên biển, hải đảo vào các cấp học và các trình độ đào tạo trong hệ thống quốc dân; đẩy mạnh việc hợp tác quốc tế của các đơn vị trong giáo dục bảo vệ tài nguyên môi trường biển, đảo; nghiên cứu về tài nguyên môi trường biển, đảo.

Tích cực tổ chức chiến dịch ra quân tại các đơn vị ven biển như: làm sạch bãi biển và các khu sinh thái biển, các hoạt động thể thao dưới nước hoặc trên bờ biển; thu gom chất thải, rác thải ven biển và trên hải đảo, không thải rác thải nhựa ra môi trường; khuyến khích các hoạt động tái chế và tái sử dụng chất thải nhựa; thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ, đồng bào đang sinh sống tại các bãi ngang và hải đảo có nhiều khó khăn.

Tổ chức mít tinh và các hoạt động cụ thể, thiết thực kỷ niệm Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2018 với chủ đề "Cùng chung tay giữ màu xanh của biển" như mít tinh, hội thảo, hội nghị, các cuộc thi, triển lãm, tọa đàm, treo biểu tượng, pano, áp phích, tranh cổ động, in tờ gấp… và các hoạt động tuyên truyền khác tại đơn vị nhằm thúc đẩy việc tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lòng tự hào dân tộc, phát huy tiềm năng và sức sáng tạo tiếp nối truyền thống xây dựng, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên môi trường biển và hải đảo cho cán bộ, giảng viên, giáo viên, sinh viên và học sinh…

Theo: baobinhphuoc.com.vn

Các bản tin cũ hơn