Tra cứu văn bản
Nội dung tìm kiếm:
Tìm trong:
Ban hành từ ngày:   Chọn ngày  đến ngày:     Chọn ngày
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Loại văn bản:

Tìm thấy 7 văn bản.
Sắp xếp     theo     Số kết quả/trang  
# Tên văn bản Ban hành Hiệu lực
1
Ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa và Quyết định số 1746/QĐTTg ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030
28/10/2020 28/10/2020
2
Thông báo Ý kiến kết luận của Phó Tổng cục trưởng Vũ Trường Sơn tại buổi làm việc với Văn phòng Tổng cục về triển khai công tác, nhiệm vụ năm 2016 và các năm tiếp theo.
17/01/2017
3
Ý kiến kết luận của Tổng cục trưởng Nguyễn Thành Minh tại buổi làm việc với cán bộ Tàu Nghiên cứu biển và buổi khảo sát Bến đỗ cho đội tàu nghiên cứu biển tại huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng
16/01/2017
4
Ý kiến kết luận của Tổng cục trưởng Nguyễn Thành Minh tại cuộc họp giao ban Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam quý III năm 2016
16/01/2017
5
Ý kiến kết luận của Tổng cục trưởng Nguyễn Thành Minh tại cuộc họp giao ban Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Quý I năm 2016
16/01/2017
6
Ý kiến kết luận của Phó Tổng cục trưởng Vũ Trường Sơn tại cuộc họp với Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo về việc hoàn thành công tác nghiệm thu và đóng gói dự án “Xây dựng, hệ thống hóa cơ sở dữ liệu biển quốc gia về các kết quả điều tra cơ bản điều kiên tự nhiên, tài nguyên và môi trường các vùng biển Việt Nam”
16/01/2017
7
Ý kiến kết luận của Phó Tổng cục trưởng Vũ Trường Sơn tại cuộc họp về triển khai nhiệm vụ năm 2016 của Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo
16/01/2017